Menu Zavřeno

Čarovná flétna
pro školy

~

~

Cesta kolem světa s čarovnou flétnou

~

Pohádkový rok s čarovnou flétnou

Cesta kolem
světa ~

Program pro 3.-6.třídu ZŠ v délce 50 minut

Multimediální a interaktivní pořad, který svým obsahem přesahuje hned několik vyučovacích předmětů – hudební výchova, prvouka, přírodověda, zeměpis, dějepis a základy fyzikálních jevů.

Hlavním tématem pořadu je cesta sedmi světadíly, v rámci které žákům představím celou škálu tradičních i netradičních dechových nástrojů a přitom zavítáme na nejzajímavější místa na světě – Eiffelova věž, šikmá věž v Pise, Socha Svobody, Velká čínská zeď, africká poušť, amazonský prales a mnoho dalších.

Zábavnou a interaktivní formou se žáci zapojí do celého programu, jednoduché kvízy vystřídají ukázky hry na některé nástroje a objasnění principů tvorby tónů těchto nástrojů na základě fyzikálních jevů. Celý program je doprovázen obrazovou projekcí.

Pohádkový rok ~

Program pro 1.-3.třídu ZŠ v délce 50 minut

Multimediální a interaktivní pořad, který svým obsahem propojuje hned dva vyučovací předměty – hudební výchovu a prvouku.

Hlavním tématem pořadu jsou čtyři roční období, v rámci kterých žákům v podobě pohádkových příběhů představím celou škálu tradičních i netradičních dechových a bicích nástrojů, s tím spojené zvuky zvířat a základní přírodní živly (voda, vzduch).

Celý program je veden zábavnou a interaktivní formou, jednoduché hádanky a soutěže pravidelně střídá možnost si některé hudební nástroje vyzkoušet, doprovázen je obrazovou projekcí.

Napište
nám ~

info@carovnafletna.cz

Léčivá flétna, z. s.
Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 21326029, zápis v OR: L 78863 vedená u Městského soudu v Praze